Kiểm tra trước khi lợp ngói là khâu đặc biệt quan trọng, trong đó có độ dốc mái ngói, khoảng cách mè, kết cấu mái… Công tác kiểm tra này cho phép bạn chắc chắn rằng mọi thông số của mái ngói nhà bạn đã đạt tiêu chuẩn hay chưa để bắt đầu vào quá trình thi công lắp đặt các loại ngói.

Kiểm tra độ dốc mái ngói, khoảng cách mè, kết cấu mái… trước khi thi công

Ngói Fuji

Bước 1. Kiểm tra độ dốc mái:

Độ dốc tối thiểu 170,  tối đa 900,  tối ưu 30– 400.

Bước 2. Kiểm tra khoảng cách mè:

 • Kiểm tra hàng mè đầu tiên
 • Kiểm tra hàng mè cuối cùng
 • Kiểm tra khoảng cách giữa các mè ở giữa.
 • Khoảng cách tính theo hình vẽ phần “chuẩn bị kết cấu trước khi lợp”.

Bước 3. Kiểm tra kết cấu mái:

 • Kết cấu mái phải được quét lớp sơn chóng gỉ trước khi lợp.
 • Kết cấu mái phải đảm bảo sự chắc chắn, an toàn và chịu được trọng tải.

Bước 4. Kiểm tra các mối tiếp giáp và việc trát vữa

 • Kiểm tra các chỗ tiếp giáp giữa tường và mái trước khi lợp.
 • Kiểm tra chướng ngại vật làm cản trở cho việc lợp ngói
 • Di dời các dàn giáo làm cản trở cho việc lợp ngói.

Bước 5. Kiểm tra việc vận chuyển ngói và phụ kiện:

 •  Phải đảm bảo ngói được chất lên nền đất bằng phẳng và an toàn.
 • Không được để lẫn lộn xi măng và cát nơi chất ngói.
 • Không được chất ngói ở nơi giao thông không thuận lợi.

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng và đạt đủ các tiêu chuẩn thì bạn mới tiến hành thi công lắp các loại ngói chính, ngói chạc, ngói rìa…

Chất lượng của gạch ngói Huy Hoàng đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Chứng nhận Gạch bê tông và Gạch Terrazzo

Chứng nhận ngói xi măng cát